RESMİ EVRAKLAR

TAPU SENEDİ
HİSSE ORTAKLIK SENEDİ
HİSSE DEVİR DİLEKÇESİ
ORTAKLIK MÜRACAAT DİLEKÇESİ