katologgökçeyurt

Bölgenin Lokayonu

Ankara’nın gelişme aksında;

Çevre yolu kenarında ,

Karapürçe ğe 2 km,

Çankaya Merkeze 12 km,

Ankara Merkeze  17 km. de,

Mavi göle 6 km,

mesafede bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

ž
ž Ankara çevre yolu aksında, Mamak  Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, eski adı “Nenek” yeni adı “Gökçeyurt” olan Beldenin İmar planı çalışmalarının başlatıldığı bilgisi alınmıştır.
ž
žPlanlama kapsamına alınan alanların  tarım alanı olması nedeniyle, Mamak  Belediyesince tarım alanından çıkarılması için ilgili Bakanlıktan görüş istenmiş ve söz konusu Bakanlıkça olumlu görüş verilmiştir.
ž
žBelediye ile kurulan koordine neticesinde tarım alanından çıkarılan bu bölgenin konut alanı olarak planlanacağı bilgisi alınmıştır.
ž

žBölgede yapılan incelemelerde, söz konusu alanlara yönelik taslak plana ulaşılarak, tarım alanları/orman alanları ve tarımsal alandan çıkarılan parseller tespit edilmiştir.

ž
žBu durumun netlik kazanması neticesinde bölgede tarla vasfında olan bu alandan arazi alınmasının iyi bir yatırım olacağı değerlendirilmiştir.
ž
žSöz konusu alanla ilgili piyasa araştırmalarına başlanmış ve 1.000 m2 (1 Dönüm) tarla vasfındaki arazinin maliyetinin, tapu masrafları da dahil olmak üzere 20.000-25.000 TL. aralığında olduğu tespit edilmiştir.
ž
žMamak mücavir alan sınırları içerisinde olup Kızılay’a 24 km, Bayındır Barajına 6 km, Doğu Kent Projesine 11 km ve Çankaya’ya 14 km  mesafede olan arazi üzerinde gecekondu bulunmayıp, kentsel dönüşüm projesi içerisinde kalmamaktadır.

ž

žArazinin yapılaşmaya açık bir arazi olmaması nedeniyle, planlamaların sorunsuz  gerçekleşeceği ve planlama sürecini uzatacak bir engelin olmayacağı değerlendirilmiştir.
ž
žBu nedenle bölgede imarla ilgili planlamanın 3-5 yıl gibi kısa zaman alacağı, alınan tarlanın müteakiben  yapılaşmaya uygun arsa haline geleceği öngörülmektedir.
ž
žYukarıda belirtilen kriterlere göre yapılan inceleme neticesinde;

a. Planlanan  araziye 1.2 emsal verileceği,

b. 1.2 emsal ile 1000 m2 imarlı bir parselin getirisinin 4 daire olacağı,

c. 1000 m2 imarsız alandan alınan araziden 3981 Sayılı İmar Kanunu gereği yüzde 40 DOP(Düzenleme Ortaklık Payı) kesileceği, bu durumun 1000 m2 lik parselin 400 m2  sinin DOP olarak ayrılması sonucu geriye 600 m2 yüz ölçümlü net alanın kalacağı ,

d. 600 m2 yüzölçümlü net alanın ise 2 daire getirisinin olacağı,

değerlendirilmiştir.

gökçeyurt2 gökçeyurt

gökçeyurt3

GÖKÇEYURT KÖYÜ ARAZSİNE AİT KADASTRAL PLAN

GÖKÇEYURT KÖY YERLEŞİM ALANINDAN BİR GÖRÜNTÜ

GÖKÇEYURT KÖY YERLEŞİM ALANINDAN BİR GÖRÜNTÜ

GÖKÇEYURT ARAZİSİNDEN BİR GÖRÜNTÜ

GÖKÇEYURT ARAZİSİNDEN BİR GÖRÜNTÜ

GÖKÇEYURT’A 3 KM OLAN İMAR SINIRINDAKİ KARAPÜRÇEK’TEN BİR GÖRÜNTÜ

GÖKÇEYURT’A 3 KM OLAN İMAR SINIRINDAKİ KARAPÜRÇEK’TEN BİR GÖRÜNTÜ